پناهگاه حيات وحش حيدري

اين منطقه يكي از بهترين شكارگاه هاي شرق كشور است كه از دهه 1350 به جهت حمايت از جمعيت قوچ و ميش اوريال و تنوع گياهي تحت حفاظت قرار گرفت و در سال 1381 به پناهگاه حيات وحش ارتقاء يافت. پناهگاه حيدري با مساحت 46350 هكتار در غرب و شمال غرب رشته كوه بينالود و در حدود 80 كيلومتري شمال غرب نيشابور واقع شده است. حاكميت اقليم مناطق نيمه خشك معتدل و مديترانه اي، متوسط دماي 12 درجه سانتيگراد، بارندگي بيش از300 ميليمتر در سال، دامنه ارتفاعي بين 1400 تا 3000 متر و جريان چندین رودخانه و چشمه دائمي و فصلي سبب شده اند تا از ديرباز جنگل هاي ارس و مراتع متراكم كم نظيري در منطقه رويش نمايند. 

از مهمترين گونه هاي گياهي منطقه شامل كركو، داغداغان، سنجد، بيد، ريواس، آويشن، گز، گون، درمنه، زرشك، باريچه، شيرخشت، خارشتر، بومادران، گزنه و. . می باشند. 

مهمترين گونه هاي جانوري پناهگاه حیدری نيز شامل: جمعيت قابل توجه بزرگ جثه ترين قوچ و ميش هاي اوريال كشور، آهو، گراز، سمور، پلنگ، گرگ، روباه، كفتار، گربه وحشي، عقاب طلايي، شاهين، كبك، تيهو، كركس، مار جعفري، مارآتشي، لاك پشت مهميزدار شرقي و. . مي باشند.

 چشم اندازهاي زيبا، حيات وحش غني و راه هاي دسترسي مناسب، منطقه حيدري را به يكي از قطب هاي گردشگري طبيعي در شرق كشور بدل نموده و عليرغم عدم توجه اغلب گردشگران داخلي، سالانه برخي گردشگران خارجي با اخذ مجوزهاي لازم به طبيعت بكر اين منطقه وارد شده و اقدام به شكار گونه هاي مجاز آن مي نمايند.

ستارگان شهید و ایثارگر نیشابور

جغرافياي شهرهای بار، چکنه و عشق آباد

جغرافیای شهری نیشابور

جغرافياي شهر فیروزه

فهرست