نگاهی به جغرافیای تاریخی ناحیه مازُل (مازُول) نیشابور

تحقیق و نگارش: حسین صومعه ( hs.sunrise@gmail.com ) کهـن، آبـادان وگیاهش: ریـواس–نیشابورِ فراموش‌ناشدنی «و نیسابور فلا تنسی واسعة الرقعه جلیلة القری»: «نیشابورِ فراموش‌نشدنی با گسترش و خوبیِ دیه‌ها»؛ عبارتی است…
بیش تر بخوانید

پوشنگـانِ نیشـاپور – نگاهی به جغرافیـای تاریخـی فوشنجـان (3)

تحقیق و نگارش: حسین صومعه ( hs.sunrise@gmail.com ) هزار شمع برافروز؛ و عود و گلابِ بسیار بیار؛ و فردا در «پوشنگان»، سفره نِه! … «شیخ ابوسعید ابوالخیر» دهکده هزاردستانی نیشابور…
بیش تر بخوانید

پوشنگـانِ نیشـاپور – نگاهی به جغرافیـای تاریخـی فوشنجـان (2)

تحقیق و نگارش: حسین صومعه ( hs.sunrise@gmail.com ) شناسا امّا ناپیـدا! در بخش پیشین دریافتیم نام این روستای نامی، در منابع به گونه‌های پوشنگان، پشنگان، بوشتنقان، بشتنقان، بشتقان، پشتقان، نوشجان…
بیش تر بخوانید

پوشنگـانِ نیشـاپور – نگاهی به جغرافیـای تاریخـی فوشنجـان (1)

تحقیق و نگارش: حسین صومعه ( hs.sunrise@gmail.com ) در فرادست شمال شهر، «کوه‌ِ نشابور» است که امروزه «بینالود»ش می‌خوانیم.(1) از این کوه؛ چشمه‌سارها و رودهاي فراوان، روان مي‌شوند و دامنه…
بیش تر بخوانید

جُستاری در جغرافیای تاریخی سوقند ( سوکند، رستاک آب )

تحقیق و نگارش: حسین صومعه ( hs.sunrise@gmail.com ) پیشگفتار چندی پیش؛ نوشتاری پیرامون یکی از رهبران نیشابوری جنبش سربداران، از سوی جناب آقای دکتر ظهیر مظلومی‌نژاد، از دلبستگان تاریخ و…
بیش تر بخوانید
فهرست