1. خانه
  2. /
  3. علوم تربیتی
  4. /
  5. اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری بر مشکلات رفتاری ( عاطفی، اضطرابی و اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه ) دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر نیشابور

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری بر مشکلات رفتاری ( عاطفی، اضطرابی و اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه ) دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر نیشابور

ریال120,000
Category: علوم تربیتی

Related products

فهرست