1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل شاخه خشکیدگی هیدروگراف در حوزه آبخیز بار نیشابور

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل شاخه خشکیدگی هیدروگراف در حوزه آبخیز بار نیشابور

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست