1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. ارزیابی «روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک «تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال» در نیشابور

ارزیابی «روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک «تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال» در نیشابور

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست