1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌های سدهای بزرگ ( سد بار نیشابور )

ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌های سدهای بزرگ ( سد بار نیشابور )

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست