1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. برآورد درصد پوشش گیاهی و میزان تولید گیاهی مراتع بخش میان‌جلگه نیشابور با استفاده از سنجش از دور

برآورد درصد پوشش گیاهی و میزان تولید گیاهی مراتع بخش میان‌جلگه نیشابور با استفاده از سنجش از دور

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست