1. خانه
  2. /
  3. محیط زیست و مهندسی
  4. /
  5. بررسی امکان تأمین توأم آب شرب و کشاورزی با استفاده منابع آب درون حوضه‌ای بر مبنای استفاده مجدد از آب سطحی و زیرزمینی- دشت نیشابور

بررسی امکان تأمین توأم آب شرب و کشاورزی با استفاده منابع آب درون حوضه‌ای بر مبنای استفاده مجدد از آب سطحی و زیرزمینی- دشت نیشابور

ریال120,000
Category: محیط زیست و مهندسی

Related products

فهرست