1. خانه
  2. /
  3. جغرافیا و گردشگری
  4. /
  5. بررسی تأثیر سکونتگاه شهری بر تغییر کاربری اراضی روستاهای پیرامون نیشابور

بررسی تأثیر سکونتگاه شهری بر تغییر کاربری اراضی روستاهای پیرامون نیشابور

ریال120,000
Category: جغرافیا و گردشگری

Related products

فهرست