1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. بررسی تاثیر تغیر عوامل اکولوژیک بر چگونگی پراکنش و تنوع ژنتیکی ریواس ‌‌(Rheum ribes L.)‌‌

بررسی تاثیر تغیر عوامل اکولوژیک بر چگونگی پراکنش و تنوع ژنتیکی ریواس ‌‌(Rheum ribes L.)‌‌

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست