1. خانه
  2. /
  3. باستان شناسی
  4. /
  5. بررسی تطبیقی تاثیرات هنر ساسانی بر نقوش سفالینه های نیشابور و انتقال آن به عراق و اسپانیا

بررسی تطبیقی تاثیرات هنر ساسانی بر نقوش سفالینه های نیشابور و انتقال آن به عراق و اسپانیا

ریال120,000
Category: باستان شناسی

Related products

فهرست