1. خانه
  2. /
  3. جغرافیا و گردشگری
  4. /
  5. بررسی تغییرات کاربردی اراضی روستایی و زراعی حومه شهر نیشابور طی سالهای 1345-72 با استفاده از عکسهای هوایی

بررسی تغییرات کاربردی اراضی روستایی و زراعی حومه شهر نیشابور طی سالهای 1345-72 با استفاده از عکسهای هوایی

ریال120,000
Category: جغرافیا و گردشگری

Related products

فهرست