1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. بررسی خصوصیات بوم شناختی کمای بیابانی ‌‌Ferula foeTezida (BUNG) REGEL.‌‌ (مطالعه موردی : منطقه عطائیه نیشابور)

بررسی خصوصیات بوم شناختی کمای بیابانی ‌‌Ferula foeTezida (BUNG) REGEL.‌‌ (مطالعه موردی : منطقه عطائیه نیشابور)

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست