1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. بررسی روابط شوری، پوشش گیاهی و خصوصیات خاک منطقه نیشابور با استفاده از RS و GIS

بررسی روابط شوری، پوشش گیاهی و خصوصیات خاک منطقه نیشابور با استفاده از RS و GIS

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست