1. خانه
  2. /
  3. محیط زیست و مهندسی
  4. /
  5. بررسی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی به روش MICD؛ ( جنوب شهرستان نیشابور )

بررسی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی به روش MICD؛ ( جنوب شهرستان نیشابور )

ریال120,000
Category: محیط زیست و مهندسی

Related products

فهرست