1. خانه
  2. /
  3. محیط زیست و مهندسی
  4. /
  5. تحلیل ساختار اکولوژیک شهر نیشابور با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین و اثرات آن بر جزایر حرارتی شهر

تحلیل ساختار اکولوژیک شهر نیشابور با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین و اثرات آن بر جزایر حرارتی شهر

ریال120,000
Category: محیط زیست و مهندسی

Related products

فهرست