1. خانه
  2. /
  3. جغرافیا و گردشگری
  4. /
  5. تحلیل فضایی عوامل موثر در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی ( بخش‌های زبرخان و مرکزی نیشابور )

تحلیل فضایی عوامل موثر در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی ( بخش‌های زبرخان و مرکزی نیشابور )

ریال120,000
Category: جغرافیا و گردشگری

Related products

فهرست