1. خانه
  2. /
  3. محیط زیست و مهندسی
  4. /
  5. تخمین ضریب روان آب رگبار در حوزه آبخیز بار نیشابور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تخمین ضریب روان آب رگبار در حوزه آبخیز بار نیشابور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

ریال120,000
Category: محیط زیست و مهندسی

Related products

فهرست