1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. تعیین پتانسیل لایه آبدار آزاد با استفاده از ارتباط بین داده‌های ژئوالکتریک و پارامترهای آبخوان ( دشت نیشابور)

تعیین پتانسیل لایه آبدار آزاد با استفاده از ارتباط بین داده‌های ژئوالکتریک و پارامترهای آبخوان ( دشت نیشابور)

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست