1. خانه
  2. /
  3. فروشگاه کتاب
  4. /
  5. روستاهای نیشابور در سال 1329-فرهنگ جغرافیایی ایران

روستاهای نیشابور در سال 1329-فرهنگ جغرافیایی ایران

ریال30,000
Category: فروشگاه کتاب

ناشر: دایره جغرافیایی ستاد ارتش ایران

سال نشر: اسفند 1329 شمسی

در این کتاب ترتیب آبادیهای استان خراسان بزرگ ( شامل سه استان فعلی ) بر اساس حروف الفبا آمده است و آبادی های نیشابور از میان آبادیهای استان تفکیک گردیده اند اما شماره صفحات کتاب نیز قبل از نام آبادیها ذکر گردیده است.

Related products

فهرست