1. خانه
  2. /
  3. محیط زیست و مهندسی
  4. /
  5. شناسایی آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS(مطالعه موردی: شهر نیشابور)

شناسایی آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS(مطالعه موردی: شهر نیشابور)

ریال120,000
Category: محیط زیست و مهندسی

Related products

فهرست