1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. مطالعه تاثیر اجرای شبکه فاضلاب شهرستان نیشابور بروی منابع آب زیرزمینی منطقه با استفاده از MODFLOW

مطالعه تاثیر اجرای شبکه فاضلاب شهرستان نیشابور بروی منابع آب زیرزمینی منطقه با استفاده از MODFLOW

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست