1. خانه
  2. /
  3. علوم تربیتی
  4. /
  5. مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل و واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش بحران هویت و کاهش تعارضات والدین-نوجوان در دانش‌آموزان دختر شهرستان نیشابور

مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل و واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش بحران هویت و کاهش تعارضات والدین-نوجوان در دانش‌آموزان دختر شهرستان نیشابور

ریال120,000
Category: علوم تربیتی

Related products

فهرست