آینده را باید ساخت

موقعیت جغرافیایی

شهرستان نيشابور علاوه بر موقعیت ممتاز ارتباطی و تاریخی در مسیر جاده ابریشم در گذشته، هم اکنون در مسیر بزرگراه شرق به غرب، دومین مرکز مهم جمعیتی و اقتصادی در شرق کشور است.

نیشابور در گذر تاریخ

كمتر شهري در سراسر ايران مي توان يافت كه به اندازه نيشابور عبرت انگيز و پرخاطره باشد. . .

تماس با ما

جغرافياي شهر درود

جغرافياي شهر خروین

جغرافياي شهر قدمگاه

پوشاك، خوراك و هنرهای محلي

جغرافیای اقتصادی

پایش توسعه: فرصتی برای هدف گذاری و پیشرفت

0+
جمعیت شهرستان
0%

رتبه کشوری در جمعیت

0
محصولات تولیدی کشاورزی
0
رتبه جمعیت شهری در کشور

در این پورتال اطلاع رسانی خواهد شد.

آفرین جان آفرین پاک را . . . . . آن که جان بخشید و ایمان خاک را

عرش را بر آب، بنیاد او نهاد . . . . خاکیان را عمر، بر باد او نهاد

فهرست