آرامگاه ابوعثمان مغربي

 ابوعثمان سعيد بن سلام مغربي از مشايخ صوفيه، متوفي به سال 373 قمري در نيشابور است كه در زمان حیاتش به مکتب جنید وابسته بوده و با عناوین شيخ حرم، طاووس الحرم و جنيد ثاني شهرت داشته است. محل تولد مغربی را شهر قيروان مراكش (مغرب ) ذكر نموده اند. شيخ مغربي از محضر اساتيدي چون حبيب مغربي و ابو عمر زجاجي سود برده و شاگرد ابوالحسن صانع دينوري بوده است.

آرامگاه مغربی از نوع چهار ایوانی و پلان آن به شکل چلیپایی بوده که در طرفین هر ایوان در هر کدام از اضلاع دو ایوانچه به قرینه ساخته شده است. گنبد بنا نیز از نوع دو پوسته ای است که روی پوشش بیرونی آن کاشی های تک رنگ فیروزه ای کار شده است. قدمت بنای آرامگاه را به دوره  پهلوي دوم نسبت مي دهند. اين آرامگاه در 4 كيلومتري جنوب شرقي شهر در حاشيه غربی بلوار منتهي به آرامگاه خيام واقع شده است.

در جوار آرامگاه مغربي، آرامگاه ابوعثمان حيري ( رازي) از مشايخ بزرگ تصوف و فقهاي قرن سوم هجري متوفي به سال  298 هجری قمري نيز واقع شده است.

ورود به پورتال

امامزاده محمد محروق

جغرافیای روستایی میان جلگه

بانو مریم اسلامی

فهرست