تقسیمات کشوری نیشابور از سال 1375  تاکنون

تحولات و تغییرات در تقسیمات سیاسی و کشوری نیشابور پس از مقطع 1375 ادامه یافت. ابتدا طی این دوره، روستاهای مرکز بخش نظیر: قدمگاه رضوی در سال 1375، عشق آباد در سال 1385، چکنه در سال 1381 و برخی روستاهای پرجمعیت همچون خرو در سال 1378 و بار در سال 1388 تبدیل به شهر شدند.

در سال 1385 تعداد شهرها به رقم 7 واحد رسید، تعداد بخش ها با اضافه شدن بخش جدید طاغنکوه به رقم 6 واحد و تعداد دهستان ها نیز به رقم 17 دهستان و تعداد روستاها نیز معادل  503 روستا سرشماری گردید. شایان ذکر است تعداد زیادی از روستاهای زیر 10 خانوار به دلایل اقتصادی، عدم وجود امکانات و زیرساخت ها، خشک شدن قنات ها و . . خالی از سکنه شده اند و در سرشماری ها نیز این نکته بیان گردیده است که كليه اطلاعات در آباديهاي 3 خانوار و كمتر به منظور حفظ محرمانگي با علامت * مشخص شده اند.

در سال ۱۳۸۶ با جدایی بخش تخت جلگه، تاسیس شهرستان جدید فیروزه در تقسیمات کشوری به تصویب رسید و از محدوده جغرافیایی نیشابور خارج گردید و روستای هِمَّت‌آباد نیز در محدوده این شهرستان در سال 1387 تبدیل به شهر شد (وب‌گاه وزارت کشور، 1389).

با توجه به جدایی شهرستان فیروزه ( با 3 دهستان و 88 روستای مسکون )، تعداد شهرهای نیشابور به 6 شهر، تعداد بخش ها به 4 واحد، تعداد دهستان ها به 12 واحد و تعداد روستاها نیز به415  روستا کاهش یافت. بین سال 1386 تا سال 1395 تغییرات تقسیمات کشوری مشتمل بر پیوستن مجدد بخشی از روستاهای الحاقی به شهرستان فیروزه و از جمله شهر بار و چند روستای دیگر از دهستان بینالود به نیشابور بود. بر این اساس در سال 1395 شهرستان نیشابور مشتمل 4 بخش، 13 دهستان، 7 شهر و 384 روستای دارای سکنه سرشماری شده است.

در ادامه در تیرماه سال 1399 بر اساس ابلاغ رسمی مدیریت تقسیمات کشوری وزارت کشور، بخش زبرخان از محدوده جغرافیایی نیشابور جدا شده و شهرستان جدید زبرخان تاسیس گردید.

در ادامه در  اسفند ماه سال 1401 نیز بر اساس ابلاغ رسمی مدیریت تقسیمات کشوری وزارت کشور، بخش میان‌جلگه از محدوده جغرافیایی نیشابور جدا شده و شهرستان جدید میان‌جلگه به مرکزیت شهر عشق آباد تاسیس گردید.

بنابراین شهرستان نیشابور طبق آخرین تقسیمات کشوری ایران متعلق به استان خراسان رضوی بوده و در حال حاضر شامل 3 شهر به نام های نیشابور، بار و چکنه، 2 بخش، 192 روستای دارای سکنه و 7 دهستان به شرح زیر می‌باشد:

– بخش مرکزی به مرکزیت شهر نیشابور شامل دهستانهای دربقاضی به مرکزیت روستای خوجان، ریوند به مرکزیت روستای شادمهرک، فضل به مرکزیت روستای ابوسعدی، مازول به مرکزیت روستای قطن آباد و بینالود به مرکزیت کلاته محمدجان.

– بخش سرولایت به مرکزیت شهر چکنه و شامل دهستان‌های سرولایت به مرکزیت روستای عبدالله گیو و دهستان برزنون به مرکزیت روستای برزنون.

Google
Instagram
فهرست