جغرافیای روستایی شهرستان میان جلگه 

– مروری بر تاریخ روستانشینی در منطقه

روستانشینی در شهرستان میان جلگه همچون نیشابور با ورود و استیلای آریاییها بر نواحی مختلف ایران، وارد مرحله ای نوین در توسعه گردیده است. مادها، هخامنشیان، اشكانیان و ساسانیان با ایجاد امنیت پایدار و توسعه راهها و رونق تجارت و بازرگانی موجبات توسعه شهرها و مراكز بزرگ جمعیتی شدند. در دوره ساسانی اگرچه شهرهای بزرگی چون نیشابور بازسازی و به شهرت ملی رسیدند اما مناسبات بزرگ مالكی، معضلات فراوانی برای روستاییان و زارعان منطقه بوجود آورده بود.

قدیمی‌ترین تقسیم‌بندی بلوکات منطقه که از دوره اسلامی در دسترس ماست، همان است که در تلخیص « تاریخ نیشابور » حاکم نیشابوری ( با اصلاحاتی از قرن نهم ) آمده است. در این کتاب تحت عنوان ارباع نیشابور از چهار بخش یاد کرده که عبارتند از :

ربع ریوند از حد مسجد جامع تا مزرعه احمدآباد، اول حدود بیهق. … مشتمل بر زیاد از ۵۰۰ دیه که بعضی را یک قنات بود یا دو یا سه یا چهار یا پنج. و ریوند که ربع به آن منسوب است قریه کبیره معموره بود. بانی آن انوشیروان عادل. درو مسجد جامع منیع رفیع و خانقاه های بسیار. و در اول اسلام، حکام ماوراء النهر سه برادر بودند محمد و عطریف و مسیب. هر سه از ریوند. هر یک در آن مملکت درهم و دینار بسیار زدند و آثار آن پیداست.

ربع شامات از مسجد جامع تا حدود پشت ( بُشت ). طول آن شانزده فرسخ و عرض آن از حدود بیهق تا رخ، چارده فرسخ. قرای آن سیصد زیاده بود. راه فارس و کرمان از سوی قهستان بر آن است. احتمال فراوان شهرستان میان جلگه در این ربع جای داشته است.

ربع مازل از همه ارباع قری بیشتر دارد.

ربع بشفروش ( بشتفروش ) وسیع‌ترین و آبادترین ربع نیشابور بوده، زردآلو و انگور آن معروف و روستاهای خرق (خرو) و بشتفروش در این ربع قرار داشته‌اند. یاقوت حموی این کلمه را بُشْتَنْفُروش ضبط کرده که احداث ملک آن را به گشتاسب ( بشتاسب ) نسبت داده و دارای 126 قریه بوده است ( حاکم نیشابوری، 1375 ).

حمله تركان غز ماوراء النهر در قرن ششم هجری ( سالهای 548 و 556 هجری ) و یورش مغولان به ایران در اوایل قرن هفتم هجری ( سال 618  هجری )، اسفبارترین خسارتهای تاریخی را بر پیکره شهر نیشابور و تعداد کثیری از روستاهای منطقه و میان جلگه وارد نمودند، اما حاکمان محلی پس از ویرانی شهرها، اندکی بر توسعه روستاهای منطقه همت گماشتند. مغولان كه اصولاً مخالف شهرنشینی بودند، صدها شهر پرجمعیت را به آتش كشیده، ویران كردند و میلیونها نفر را از دم تیغ گذراندند. از این رو گروههای زیادی از مردم به روستاهای امن و مناطق كوهستانی كشور پناه بردند و دسته ای از آنها مجبور به كوچ نشینی و تغییر مكان زندگی خود شدند تا از تعرضات به دور مانند. نواحی روستایی میان جلگه و نیشابور در دوره های بعدی تاریخی تا پایان حکمروایی افشاریه اندکی با فزونی جمعیت و آبادانی مواجه شدند اما این ثبات دیری نپایید و حمله افغانها و به دنبال آن تركتازی نادر و تزلزل زندیه باعث فروپاشی دوباره نظام اجتماعی و نیز وقوع كشتارهای فراوان در میان جلگه و روستاهای پیرامونی آن شد.

با روی كار آمدن قاجار و كم شدن قلمرو ایران و بروز جنگهای خونین، جمعیت ایران و از جمله جمعیت روستاهای میان جلگه و نیشابور به شدت كاهش یافت و توسعه نظام خانخانی در روستاها و اعمال فشار بر رعایا موجب فزونی فاصله بین دولت و روستاییان گردید. انقلاب مشروطیت باعث قیام ملی گردید، پس از مشروطیت مجدداً قدرت خانها توسعه یافت و هر واحد روستایی بصورت یك سرزمین مجزا اداره شد. در اواخر دوره قاجاریه ( 1296-1298 هجری ) به سبب بروز تحولات سیاسی بین المللی نظیر جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط استعمارگران روس و انگلیس و ایجاد قحطی ساختگی توسط انگلیسی ها که به هولوکاست 9 میلیون ایرانی به دست بریتانیای کبیر معروف گردید ( خبرگزاری مشرق، 1391 )، بخش بزرگی از جمعیت کشور و به ویژه جمعیت روستایی و روستاهای میان جلگه نابود گردیدند. از جمله در کتابچه نیشابور ( تالیف به سال 1296 هجری ) از این قحطی با نام « سال مجاعه » یاد شده است که بر اثر خشکسالی، قحطی و بیماریهای واگیر ساکنین بسیاری از روستاها (اردوی، بازحیدره، ترخاص و . . . ) متوفی یا فراری شده و در نتیجه خالی از سکنه شدند ( درودی، 1382 ).

اعتماد السلطنه در سال ۱۳0۰ قمری شرحی از بلوکات منطقه نیشابور و میان جلگه به دست داده و شمار آنها را ۱۲ عدد یاد کرده است.  وی سپس درباره موقعیت هر کدام از آنها شرح کوتاه به دست داده و از شماری از روستاها یاد کرده است. بر اساس تقسیم بندی اوایل دوره پهلوی این منطقه با افزودن سرولایت به آن دارای ۱۳ دهستان بوده است این ۱۳ دهستان عبارت بودند از: 1- اسحاق آباد با ۲۰ قریه، 2- اردوغش با ۱۲ قریه، 3- اربقایی با ۷ قریه، 4- بار و معدن با ۲۴ قریه، 5- تحت جلگه با ۵۹ قریه، 6- درب قاضی با ۱۵۳ قریه، 7- ریوند با ۱۱۳ قریه، 8- زبرخان با 30 قریه، 9- سرولایت با ۶۷ قریه، 10- طاغنکوه با ۲۷ قریه، 11- عشق‌آباد یا میان جلگه با ۷۵ قریه، 12- مازول با ۲۳ قریه و 13- ماروسک با ۳۵ قریه. بر اساس منبع یاد شده تعداد روستاهای نیشابور جمعاً ۶۶۲ عدد بوده است ( درودی، 1382 ).

در دوره پهلوی نه تنها اقدامات عمرانی خاصی در روستاهای کشور انجام نشد بلکه با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به سوی شهرها، سرآغازی بر اتکاء اقتصاد ایران به فروش این ماده خام و کاهش وابستگی اقتصاد شهرها به روستاها رقم خورد و از سوی دیگر با افزایش واردات انواع کالاها و حتی محصولات کشاورزی به کشور، روند کاهش جمعیت روستایی به دلیل بروز مهاجرتهای گسترده روستاشهری آغاز گردید. از دهه 1330 پهلوی دوم با اهداف مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به اجرای اصلاحات ارضی به منظور کاستن از قدرت خانها و نظام ملوک الطوایفی، مدرن کردن اقتصاد، رونق شهرنشینی و رسیدن به انقلاب سفید نمود و نتیجه این اقدامات مهاجرت های وسیع روستائیان منطقه و  میان جلگه به نیشابور و نابودی بخش عظیمی از سرمایه های مادی و انسانی روستاها شد.

در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران در سال 1329 هجری، بخش فدیشه یا میان جلگه با 151 دیه یکی از 4 بخش شهرستان نیشابور بود و در مجموع نیشابور با 634 آبادی  و حدود 180 هزار نفوس معرفی شده است که البته جمع روستاهای بخش ها رقم کمتری را نشان می دهد ( فرهنگ جغرافیایی ایران، 1329 ).

در سال 1335 به عنوان اولین سرشماری رسمی کشور، شهرستان نیشابور مشتمل بر 4 بخش قدمگاه، حومه، فدیشه ( یا میان جلگه ) و سرولایت، 13 دهستان و یک شهر ( نیشابور ) و 634 روستای دارای سکنه و حدود 632 روستای خالی از سکنه بوده است ( وزارت کشور، 1338، 10-3 ).

در سال 1345 شهرستان نیشابور مشتمل بر همان 4 بخش و 13 دهستان و با اندکی افزایش تعداد روستاها به  698 روستای دارای سکنه افزایش یافت و علاوه بر شهر نیشابور، شهر خرو علیا نیز به تعداد نقاط شهری افزوده شد ( سازمان برنامه و بودجه، 1346 ).

در سال 1355 تعداد روستاهای دارای سکنه 690 روستا سرشماری گردید و علاوه بر شهر نیشابور و شهر خرو علیا، شهر درود نیز به تعداد نقاط شهری افزوده گردید ( سازمان برنامه و بودجه، 1356 ).

در سال 1365 از 1332 روستا و نقطه سکونتی نیشابور، روستاهای دارای سکنه 632 روستا ( سازمان برنامه و بودجه، 1366 ) سرشماری گردید.

در سال 1375 بخش جدید با نام میان جلگه به عنوان پنجمین بخش شهرستان شکل گرفت و تعداد روستاهای دارای سکنه نیز معادل 95 روستا سرشماری گردید ( سازمان برنامه و بودجه، 1376 ).

در سال 1385 ابتدا عشق آباد به شهر ارتقاء یافت و روستاهای دارای سکنه میان جلگه معادل  89 روستا سرشماری گردید ( پورتال مرکز آمار ایران، 1386 ).

در سال 1395  به دلیل برخی تغییرات در تقسیات کشوری و خالی ار سکنه شدن برخی روستاها تعداد روستاهای دارای سکنه میان جلگه به 77 واحد کاهش یافت ( پورتال مرکز آمار ایران، 1395).

در اسفند ماه سال 1401 نیز بخش میان جلگه از محدوده جغرافیایی نیشابور جدا شده و شهرستان جدید میان جلگه ( با 77 روستا ) تاسیس گردید بنابراین شهرستان میان جلگه طبق آخرین تقسیمات کشوری ایران ( سال 1402 ) مشتمل بر 1 شهر، 2 بخش، 4 دهستان  و 77 روستای دارای سکنه می‌باشد.

– جغرافیای روستایی شهرستان میان جلگه 

شهرستان میان جلگه با وسعت 2428 کیلومتر مربع، بر اساس آمار رسمی سال 1395 جمعیتی معادل 11950خانوار و 39288 نفر در آن سکونت داشته اند. تراکم جمعیت شهرستان معادل 16/2 نفر در هر کیلومتر مربع بوده و از نظر کم تراکم ترین ها در جایگاه هشتم استان قرار دارد. این شهرستان در جنوب دشت نیشابور واقع شده و به دلیل همجواری با کویر فراخشک سبزوار و ششتمد در غرب و نیز حاکمیت آب و هوای گرم و نیمه خشک در آن، فعالیت های کشاورزی با محدودیت مواجه بوده و از سوی دیگر به علت دوری برخی روستاهای بخش از مرکز شهرستان و وجود شرایط بیابانی، غالبا جمعیت روستاها روندی کاهشی داشته و فاصله روستاها نیز در جنوب آن نسبتا زیاد می باشد.

میان جلگه همچنین دارای 252 روستا بوده که 77 روستای آن مسکون است و از نظر تعداد نقاط روستایی دارای سکنه معادل 2/3 درصد روستاهای مسکون استان را شامل می شود. جمعیت روستایی شهرستان نیز با 11358 خانوار و 37295 نفر در سال 1395، 23/6 درصد جمعیت روستایی شهرستان را شامل شده است.

از نظر وضعیت طبیعی، 17 روستای بخش معادل 22/1 درصد آنها در نواحی کوهپایه ای، کوهستانی یا دره ای و 60 روستا معادل 77/9 درصد در نواحی دشت استقرار داشته اند. طی 30 سال گذشته ساکنین بخش بزرگی از روستاهای زیر 20 خانوار در این بخش عمدتا به شهر نیشابور مهاجرت نموده اند و تعدادی از روستاها نیز به دلیل عدم دسترسی به امکانات زیربنایی به روستاهای پرجمعیت همجوار مهاجرت نموده و اکنون روستاهای خالی از سکنه آنها به چند مزرعه در کنار چاههای آب کشاورزی تبدیل شده است.

از نظر وضعیت راههای روستایی، 48 روستا معادل 62/3 درصد روستاها از راه ارتباطی آسفالته، 25 روستا معادل 32/5 درصد از جاده شوسه یا شنی و 4 روستا معادل 5/2 درصد از راه روستایی خاکی برخوردار می باشند. تمامی روستاهای بخش میان جلگه از خدمات برق سراسری برخوردار بوده و در 27 روستا معادل 35/1 درصد، سامانه تصفیه آب بهداشتی وجود دارد و مابقی روستاها ( 50 روستا ) فاقد خدمات سامانه تصفیه آب بهداشتی می باشند.

ورود به پورتال

امامزاده محمد محروق

بانو مریم اسلامی

هنرمندان تئاتر و سینمای نیشابور

فهرست