هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم

مهمترین وقایع تاریخ نیشابور

 

نيشابور شهري است خفته در اعماق تاريخ و قرار گرفته بر چهارراه حوادث، شهري پرخاطره و عبرت انگيز و به گفته دكتر اسلامي ندوشن: « كمتر شهري در سراسر ايران  مي توان يافت كه به اندازه نيشابور عبرت انگيز و پرخاطره باشد، شهر پرشكوه و نازنيني كه روزگار مانند پهلوانان تراژدي، بزرگ ترين عزت ها و بزرگ ترين خواري ها را بر او آزموده است »  و به گفته  دكتر محمد رضا شفيعي كدكني: « نيشابور، فشرده اي است از ايران بزرگ…» كه تاريخ آن را بايد از گوشه و كنار كتاب هاي كهنه و سفال هاي عتيق موزه هاي بيگانه و سنگ قبرهاي شكسته فراهم آورد؛ چرا كه چيزي براي او باقي نگذاشته اند و هرچه داشته با فيروزه هايش، در غارت شبانه تاتار، گاهي نگين انگشتري زاهدان ريايي شده است و گاهي خورجين اسب روسپيان را آراسته است … آري، به راستي تاريخ اين شهرِ اسطوره اي، همچون قدح بلوريني بر سنگ شكسته، تكه تكه شده و هر پاره اي از آن در گوشه اي افتاده و تنها در صورت داشتن تمام ذرات گمشده ي آن، با كيمياي عشق مي توان آن قدح را به هم جوش داده، كامل كرد.

در ادامه با اشاره اي بر مهمترین وقایع تاریخی نیشابور سعي داریم گوشه هايي از اوراق زرين تاريخ اين شهر كهن ايراني را بیان و به قدر وسع خود بازخوانی نماییم.

– وجه تسمیه

– نیشابور در دوران قبل از اسلام

دوران اساطیری ( نیشابور در شاهنامه فردوسی )

نیشابور در دوران تاریخی

نیشابور از صدر اسلام تا حمله مغول

ورود امام رضا (ع) به نيشابور

نيشابور، پايتخت اولين حكومت ايراني پس از اسلام

نيشابور از حمله مغول تا اواخر دوره قاجاريه

نيشابور از اوايل قرن چهارده تاكنون

 

منابع:

  • طاهری، علی، درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور، انتشارات ابرشهر، بهار 1384.
  • طاهری، علی، جغرافیای گردشگری نیشابور، انتشارات ابرشهر، 1393.

در حال تکمیل محتوا

در حال تکمیل محتوا

در حال تکمیل محتوا

فهرست