استاد عباسعلی حشمتی

مشاهیر علمی و فرهنگی نیشابور

استاد عباسعلی حشمتی

استاد عباسعلی حشمتی در یکی از محلات جنوب شهر نیشابور  ( محله حصار زیر راه آهن ) در ۱۳۳۰/۲/۱۰ متولد گردید و علاوه بر شاعـری و نویسندگی، از دهه 1360 شمسی به نقاشی و نگارگری صحنه ای و دیواری اشتغال داشته است.

در خانواده روستایی و مذهبی چشم به جهان گشود. پدرش کشاورز بود و در سال ۱۳۴۳ مصادف با از دست دادن سایه پـدر،  مادرش بار سنگین مشکلات خانواده را بر دوش کشید. فقـر زندگی سبب شد علی رغم استعداد درسی از تحصیل باز بماند و از سن نوجوانی بکار اشتغال پیدا کرد و به همان مدرک تحصیلی علـوم قدیم (ششم ابتدایی ) اکتفا نمود. در سال ۱۳۵۰ بـه ( اجباری ) سربازی به شهرستان بیرجند عزیمت کرد. پس از خاتمه سربازی، در پلیس راه آهن تهران استخـدام  و پس از ازدواج و یکسال زندگی در تهران، سر از راه آهن شهرستان اندیمشک درآورد. در آنجا بود که شروع به به نقاشی طبیعت به صورت تجربی نمود و در این راستا به شعر، رباعیات خیام و دوبیتی های باباطاهر جذب گردید و ساعات تنهایی را با هنر و مطالعه این اشعار سپری می نمود.

استاد حشمتی تا سال ۱۳۵۸ در اندیمشک ماند. در این سال بنا به درخواست شعرای خوزستان، مرحوم حیدر یغما شاعر خشتمال نیشابوری را به اندیمشک دعوت کرد و در دومین شب در منزل یکی از دوستان اهل هنر به نام مرحوم رضازاده، حیدر یغمـا، قیصر امین پور، ابوطالب میر شکاک، اکبر بهداروند، خانم آزمند گرد هم آمدند و همین امر سبب علاقه بیشتر ایشان به شعر گردید. در  سال ۱۳۵۹ به راه آهن نیشابور منتقل شد و نگارگری تصاویر شهدای نیشابور را بر عهده گرفت. بعدها به صورت شبانه سیکل را گرفت و بخاطر هنر و مسئولیت کشیدن تصاویر شهدای دفاع مقدس از ادامه تحصیل بازماند. ارتباط تنگاتنگ او با حیدر یغما باعث گردید گرایش بیشتری به شعر و ادبیات پیدا کند اما به روایت خودش همیشه یغما او را از این کار منع می کرد و می گفت « محکم کار نگارگری را ادامه بده ». همین امر باعث شد بیش از ســـه هـزار پرتره شهدا را در نیشابور و دهـهـا طرح بزرگ در مورد دفاع مقدس و تصاویر بزرگ شخصیت ها را در سراسر کشور مصور نماید.

نقاشی تصویر شهدای نیشابور توسط استاد حشمتی
یکی از دیوار نگاره های استاد حشمتی

استاد حشمتی معتقد است در یکی از شبها ناخودگاه متوجه شده که شعـر گویشی می گوید و به شعر فولکلور ( ادبیات عامه ) روی آورد. پس از فوت حیدر یغمـا، زنده یاد استاد فریدون گرایلی روزی به اتاق ایشان رفت و با دعوت به خانه اش گفت می خواهم از اشعار و دو بیتی های شما در کتاب تاریخ مشاهیر نیشابور استفاده و آن را به چاپ برسانم و در ادامه در صفحه ۶۸۷ کتاب دوبیتی ها ایشان را چاپ و نامش را به مردم نیشابور بعنوان شاعر گویشی معرفی کرد و این معرفی سبب شد تا استاد به مطالعه، تحقیق و پژوهش بیشتری در این کار بپردازد و از آنجایی که روستا زاده بود و در فرهنگ عامه همه چیز را از نزدیک درک کرده بود، پله های پشرفت را یکی یکی پشت سر گذاشت. در دهه ۸۰ بنا به توصیه زنده یاد سعید کاویانی عضو انجمن ادیب نیشابوری شد و اولین کتابش را در سال ۸۶ تحت عنوان دیل و دیلبر به چاپ رساند و کتاب دوم سـر کوی بلند را در سال ۱۳۹۲ با انتشارات ابرشهر نیشابور وارد بازار نشر نمود، در ادامه کتاب ســالار در سال ۱۳۹۷ به چاپ رساند و اکنون ( سال 1401 ) در حال آماده سازی کتاب دوبیتی های نیشابوری آوای روستا برای چاپ و نشر می باشد.
بخشی از عناوین و افتخارات استاد حشمتی شامل موارد زیر است:
– کسب چـهـار مقام استانی در شعـر گویشی خراسان؛
– کسب مقام اول شعر گویشی ( تـاکـی ) درتاریخ اسفند ماه ۱۳۹۹ در منطقه کشوری صلح و امید بین استانهای گلستان، مازندران، سمنـان، خراسان شمالی و رضوی؛
– برگزیده کنگره شعر رضوی کشوری در سال ۱۳۹۷ در استان فارس و چاپ اشعارش در کتاب رودهای البرز و چشمه های زاکرس.

 

دو بیتی های نیشابوری زیر گلچینی از آثار استاد حشمتی می باشد، که تقدیم همشهریان می گردد:

گـــرِی دایــی بـقَــــدّ بَـنــد اَنـگـــوش
گـروفـتی سَـر زولـفـارَه دمُـون مُوش

قَـول دایی مییـی فُــردا دَمـیـنـجـی
ای فُردای تُـو بسَر نِرسی مُورَه کُوش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سَــر کُــوی نُشـــــابــور خَنـــه یِ مُــو
کی اَفـتـی سَـــر زُبــو اَوسَـنـَه یِ مُـو

غَـــم دًرد و غَــــم عشـق و غَـــم یـاد
مـنَــه سـنـگـیـنـی رویِ شَـنـَـه یِ مُـو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بُـقــــربُـــون اُ گـُــــرمـایِ نـفَـسـتـت
مَکُـو غـلـبِـر تُــو گـندوم با دو دِستت

مِـکُــوغــلـبٍــــر مـتُـرسِــم آز دوبـَــره
بِــرَه تَـســَه دُمـون چُوشـمـایِ مَستت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درخـت بِــــدی بــی یُـــم دبــیَـــوو
غًـم عـالَـم رَه کــیــدَن ور مُــو تَـــوو
زَمـنـَـه شَــخَــه بـالُــم رَه شـکـسـتَه
کـیــدَه مُــور چـوو چـکَـلِ زِر دِگـدو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درخـت خُـوشـگــی مَنـُــم دبــیَـــوو
چـگــروم داغـَـه دیـلُـم رُفـتـَه بُـریُـو

بـیـا بِـیـشــی دبِــخُـم نَــی بِـزو یـار
کُـوســالار وکُــو بُـنــدار و کُـو دِقـُـو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـیـا کَـج بِیشی با مُـو کُـو تُـو رَسـتـی

مَتِـه پـیـغُـوم تُـمـوم رَف کار پـُوستی

زمیـسـتُــو رَف بُـهــار اَمَــه هَــنــُــوزُم
بُـمُــونــدَه پَــی و پِش و هَـر دو اَستی

فهرست