زمین شناسی

بخشی از پایان نامه های رشته زمین شناسی

با اشاره بر روی قسمت دانلود هر پایان نامه، فایل آن در پنجره فروشگاه و در قالب پی دی اف ( PDF) قابل دریافت خواهد بود.

خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا پایان نامه هایی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید که در این پورتال نیآمده است، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

شماره سند

دانشگاه سال تحصیلی نویسنده

عنوان پایان نامه

Tez-Z-1386-1 خرید

 دانشگاه شیراز 1386

مریم خیرآبادی

بررسی وضعیت زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز معدن فیروزه نیشابور

Tez-Z-1386-2 خرید

 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

1386

اسماعیل اشرف پور

ویژگی‌های ژئوشیمیایی، کانی‌شناسی و دگرسانی کانسار طلای ارغش، جنوب غرب نیشابور-شمال شرق ایران

دانشگاه فردوسی مشهد 1388

 نرگس غلامی

زمین شناسی،ژئوشیمی و پترولوژی شرق ارغش (نیشابور)

Tez-Z-1388-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1388

مهدی دم‌شناس

بررسی نشست زمین در دشت نیشابور و ارتباط آن با افت سطح آب‌های زیرزمینی

Tez-Z-1388-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1388

زهرا کریمی سعیدآبادی

کانی‌سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور)

Tez-Z-1388-4 خرید

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه 1388

اعظم سلطانی دهنوی

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی ترشیری شمال غرب نیشابور

Tez-Z-1388-5 خرید

صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین 1388

نرجس‌خاتون دهنوی

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین منطقه شهر فیروزه (غرب نیشابور) و کانه‌زایی وابسته به آنها

Tez-Z-1389-1 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1389

داود دهنوی

تجزیه و تحلیل رسوب‌شناسی نهشته‌های آواری الیگوسن منطقه شمال نیشابور

Tez-Z-1389-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1389

منیره اسماعیلی

پتروگرافی، آلتراسیون، کانی‌سازی، ژئوشیمی شمال‌غرب ارغش (نیشابور)

Tez-Z-1390-1 خرید

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم 1390

محسن خادمی

تحلیل ساختاری و لرزه‌زمین‌ساختی راندگی شمال نیشابور (شمال خاوری شهر نیشابور)

Tez-Z-1390-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1390

 حسن محمدنژاد

زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی زاک (معدن فیروزه نیشابور)

Tez-Z-1390-4 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1390

طیبه بلوکی

پترولوژی و چینه‌نگاری سکانسی رسوبات میوسن منطقه باغشن گچ، شمال نیشابور

Tez-Z-1390-5 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد 1390

زهرا گل‌گیر نوش‌آبادی

مطالعات چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی نهشته‌های ائوسن در برش تنگ علیا (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فرامینیفرها

Tez-Z-1390-6 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد 1390

اکبر اسفندیارپور

زمین شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده معدن فیروزه نیشابور (منطقه اکتشافی غار دوم)

Tez-Z-1390-7 خرید

دانشگاه دامغان، دانشکده علوم پایه 1390

نفیسه تنهایی

بررسی کانی‌زایی طلا و مس در منطقه حسن‌آباد با نگرشی بر پترولوژی ژئوشیمی، سیالات درگیر، ایزوتوپ‌های پایدار مس و سن‌سنجی، جنوب غرب نیشابور

Tez-Z-1390-8 خرید

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم 1390

حسنیه برکشاهی

رسوب‌شناسی نهشته‌های آواری میوسن در برش برف‌ریز واقع در شمال نیشابور

Tez-Z-1391-1 خرید

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم 1391

فرزانه آقابزاز

پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی کالک‌آلکالن و آداکیتی شمال فیروزه، غرب نیشابور

Tez-Z-1391-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1391

سکینه اسلامی

تحلیل ساختاری گستره معدنی فیروزه نیشابور

Tez-Z-1391-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد 1391

زهره رحمتی‌پور

تحلیل ساختاری رگه‌ی طلا- آنتیموان معدن ارغش، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران

Tez-Z-1391-4 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1391

 محسن رنجبر ایوری

بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد بار نیشابور

Tez-Z-1391-5 خرید

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه 1391

پرهام احمدی

منشا آتشفشانی آلکالن ترشیری شمال فیروزه، غرب نیشابور

Tez-Z-1391-6 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1391

 حسن شایسته عظیمیان

ارزیابی زیست‌محیطی و مکانیابی محل دفن زباله‌های شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی آی اس (نیشابور)

Tez-Z-1391-7 خرید

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه 1391

هادی علی‌نیا

بررسی ساختار، ریخت زمین‌ساخت و سایزموتکتونیک ناحیه شمال نیشابور به کمک نرم‌افزارهای آر اس و جی آی اس

Tez-Z-1392-1 خرید

دانشگاه پیام نور استان تهران 1392

 امین زاهدپور

مطالعه ژئوشیمیایی، مینرالوگرافی کانسار آهن خانلق نیشابور

Tez-Z-1392-2 خرید

دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود 1392

 آسیه موسوی

تاثیر تکتونیک بر رسوبات رودخانه بوژان واقع در شمال شرق نیشابور

Tez-Z-1392-3 خرید

دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین 1392

زینب نجفی

ژئوشیمی و پترولوژی دایک‌های توده گرانیتوییدی قاسم‌آباد (جنوب غرب نیشابور)

Tez-Z-1392-4 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1392

حبیب قره‌باغی

مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ‌های آذرین شرق قاسم‌آباد دهنه (جنوب غرب نیشابور)

Tez-Z-1393-1 خرید

دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم پایه 1393

 مینا محدثی عبدل‌آبادی

پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه‌های ناشی از فعالیت گسل شمال نیشابور بر اساس روش آمار MLE

Tez-Z-1393-2 خرید

دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، 1393

علی اصغر اکتشافی

نقش فعالیتهای تکتونیکی در توسعه شکافهای بزرگ دشت نیشابور

Tez-Z-1393-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1393

 فرشته ارمز

تحلیل ساختاری گسل آبقوی ( شمال نیشابور )

Tez-Z-1393-4 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1393

 علیرضا نوایی خور

مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ‌های آذرین شرق قاسم‌آباد دهنه (جنوب غرب نیشابور)

Tez-Z-1393-5 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1393

جلال یعقوبیان

امکان‌سنجی و تعیین مکان‌های مناسب جهت تغذیه مصنوعی در دشت نیشابور با استفاده از منطقFAHP و نرم‌افزار ArcGIS

Tez-Z-1393-6 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1393

 آرزو زارعی

زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی منطقه‌ی اکتشافی خانلق، شمال‌غرب نیشابور، استان خراسان رضوی

Tez-Z-1394-1 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1394

الهه صفائیان توپکانلو

بررسی آلودگی‌های خاک و آب در جنوب معدن فیروزه نیشابور، خراسان رضوی

Tez-Z-1394-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1394

مرضیه گلشنی

بررسی آلودگی‌های زیست محیطی لندفیل ( شهر نیشابور )

Tez-Z-1394-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1394

فاطمه نجمی

زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسار مس گل‌چشمه، جنوب نیشابور

Tez-Z-1394-4 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه 1394

نیلوفر حاجیان

رسوب‌شناسی و ژئومورفولوژی حوضه آبریز فاروب رومان در شمال شرق نیشابور

Tez-Z-1394-5 خرید

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم 1394

 سیدوحید حبیبی

زمین‌شناسی ساختاری و برش عرضی از منطقه شهر بار (شمال‌غرب نیشابور)

Tez-Z-1395-1 خرید

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه 1395

الهه منصوری گندمانی

پترولوژی و کانی‌شناسی معدن فیروزه نیشابور و مقایسه با فیروزه معدن میدوک در کرمان

Tez-Z-1395-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم 1395

سکینه نوریان

کانی‌شناسی، ژئوشیمی، پترولوژی و مطالعات سنجش از دور محدوده آتشفشانی عبدالله گیوی (بین قوچان و نیشابور)

پژوهشگر گرامی خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا پایان نامه ای در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
این فیلد را پر کنید
ایمیل
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تلفن همراه
این فیلد را پر کنید
پیشنهادات
این فیلد را پر کنید
نظرات تخصصی
این فیلد را پر کنید

بارگزاری فایل
فهرست