1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر سناریوهای تخصیص بهینه آب در سطح حوضه‌ی رودخانه بار شهرستان نیشابور با مدل WEAP

ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر سناریوهای تخصیص بهینه آب در سطح حوضه‌ی رودخانه بار شهرستان نیشابور با مدل WEAP

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست