1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. بررسی اثر متقابل سطوح مختلف درجه اشباع پتاسیم خاک و کود ازته بر شاخص‌های رشد، عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه نیشابور

بررسی اثر متقابل سطوح مختلف درجه اشباع پتاسیم خاک و کود ازته بر شاخص‌های رشد، عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه نیشابور

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست