1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. تأثیر مهارت‌های مدیریتی بر عملکرد اقتصادی کشاورزان تولیدکننده‌ی زعفران در شهرستان نیشابور

تأثیر مهارت‌های مدیریتی بر عملکرد اقتصادی کشاورزان تولیدکننده‌ی زعفران در شهرستان نیشابور

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست