1. خانه
  2. /
  3. زمین شناسی
  4. /
  5. تجزیه و تحلیل رسوب‌شناسی نهشته‌های آواری الیگوسن منطقه شمال نیشابور

تجزیه و تحلیل رسوب‌شناسی نهشته‌های آواری الیگوسن منطقه شمال نیشابور

ریال120,000
Category: زمین شناسی

Related products

فهرست