1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. تهیه مدل بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی جهت تعیین الگو و تراکم کشت بهینه ( دشت نیشابور )

تهیه مدل بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی جهت تعیین الگو و تراکم کشت بهینه ( دشت نیشابور )

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست