1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ-نیشابور

توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ-نیشابور

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست