1. خانه
  2. /
  3. زمین شناسی
  4. /
  5. مطالعات چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی نهشته‌های ائوسن در برش تنگ علیا (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فرامینیفرها

مطالعات چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی نهشته‌های ائوسن در برش تنگ علیا (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فرامینیفرها

ریال120,000
Category: زمین شناسی

Related products

فهرست