1. خانه
  2. /
  3. کشاورزی و منابع طبیعی
  4. /
  5. پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو و روشهای ریزمقیاس نمایی آماری؛ ( حوضه نیشابور )

پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو و روشهای ریزمقیاس نمایی آماری؛ ( حوضه نیشابور )

ریال120,000
Category: کشاورزی و منابع طبیعی

Related products

فهرست