مقالات بخش زمین شناسی

پایگاه مقالات بخش زمین شناسی

پژوهشگر گرامی مقالات بخش زمین شناسی منتخبی از مقالات مرتبط با موضوع نیشابورشناسی می باشند که تا حد امکان از درگاه های علمی و پژوهشی کشور گردآوری و تقدیم گردیده اند و چنانچه بهره مندی از برخی مقالات در درگاه های مختلف نیازمند پرداخت هزینه باشند، با پیشنهاد شما و ارسال حداقل 2 درخواست خریداری خواهد شد و در این پورتال با حداقل هزینه قابل دریافت خواهند بود بنابراین دانلود آنها در فروشگاه مقالات امکان پذیر می باشد.

با اشاره بر روی دانلود هر مقاله، فایل مقاله در یک پنجره جدید و در قالب پی دی اف ( PDF) باز خواهد شد و پس از آن قابل دریافت خواهد بود.

خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا مقالاتی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید که در این پورتال نیآمده است، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

شماره رکورد

نام نشریه سال نشر مولف/ مترجم

عنوان مقاله

علوم زمین، دوره 11، ش 45-46 ۱۳۸۱

جعفر شجاع طاهري و منوچهر قرشي

  بررسی خطر زمین لرزه ـ گسلش در گسترده مشهد ـ نیشابور

Z-1385-1 دانلود

زمین شناسی ایران، دوره 2، ش 4 ۱۳۸۵

سيدرضا موسوي، اسداله محبوبي و سيده فخري هاشمي

  لیتوفاسیس و پتروفاسیس رسوبات سیلیسی – آواری ژوراسیک میانی در شرق بینالود و ارتباط آن با موقعیت تکتونیکی منشا

Z-1386-1 دانلود

مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 33، ش 1 ۱۳۸۶

غلامرضا نوروزي، محسن غفوري و غلام جوان دولويي

  بررسی ساختار لرزه ای پوسته در شمال شرق پهنه ایران مرکزی و پهنه بینالود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده دور لرزه ها

ارسال درخواست خرید

علوم زمین، دوره 18، ش 70 ۱۳۸۷

اسماعيل اشرف پور، سعيد عليرضايي و كوين انسدل

  تغییرات ایزوتوپی گوگرد، کربن و اکسیژن در سولفید و کربنات در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال خاور ایران

Z-1387-2 دانلود

مجله علوم دانشگاه تهران، دوره 34، ش 2 ۱۳۸۷

عليرضا عاشوري، محمودرضا مجيدي، محمد وحيدي نيا و احمد رئوفيان

  چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی

Z-1388-1 دانلود

علوم زمین، س 18، ش 71 ۱۳۸۸

اسماعيل اشرف پور وسعيد عليرضايي و كوين انسدل

زمین شناسي كانسنگ و مطالعات ميانبارهاي سيال در محدوده طلاي ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال خاور ایران

Z-1389-1 دانلود

زمین شناسی اقتصادی سال دوم ۱۳۸۹ شماره ۲ ۱۳۸۹

زهرا کریمی، احمد مظاهری و محمد کریم پور

زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور)

Z-1389-2 دانلود

علوم زمین، دوره 19، ش 75 ۱۳۸۹

محمود صادقيان، حبيب اله قاسمي و زهره فارسي

سنگ زایی توده گرانیتوییدی چاه سالار (جنوب باختر نیشابور)

Z-1389-3 دانلود

رخساره های رسوبی، دوره 3، ش2 ۱۳۸۹

احمد رئوفيان، كاظم سيدامامي و همکاران

  فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوه های بینالود -شمال خاوری ایران

Z-1390-1 دانلود

مجلة فيزيك زمين و فضا، دوره 37 ،شماره 4 ۱۳۹۰

مرتضي فتاحي، سميه رستمي مهربان و همکاران

بررسي فعاليت گسل نيشابور در استان خراسان

Z-1390-2 دانلود

دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 15تیر ۱۳۸۸

علیرضا غیاثوند و همکاران

زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل هاي معدنی منطقه کانی سازي شمال غرب نیشابور

Z-1390-4 دانلود

زمین شناسی اقتصادی، دوره 3، ش 2 ۱۳۹۰

محمدحسن كريم پور،  آزاده ملك زاده شفارودي و همکاران

  معدن فیروزه نیشابور: نخستین کانی سازی مس- طلا- اورانیم- عناصر نادر خاکی سبک نوع (IOCG) در ایران

Z-1390-5 دانلود

پژوهش های دانش زمین، دوره 2، ش 8 ۱۳۹۰

هادي علي نيا، علي اصغر مريدي و نصير نادري ميقان

  کاربرد جی آی اس و شاخص های ریخت زمین ساختی در پهنه بندی زمین-ساخت جنبا منطقه شمال نیشابور، شمال شرق ایران

Z-1390-6 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 19، ش 1 ۱۳۹۰

نرگس غلامي، محمدحسن كريم پور و سيداحمد مظاهري

  بررسی زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه شرق ارغش (جنوب غرب نیشابور) با نگرشی بر پی جویی مس پورفیری

Z-1390-7 دانلود

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (اصفهان)، دوره 27، ش 44 ۱۳۹۰

داوود دهنوي، سيدرضا موسوي حرمي و همکاران

  لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تاکید بر موقعیت تکتونیکی منشا رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور

Z-1390-8 دانلود

علوم زمین، دوره 21، ش 82 ۱۳۹۰

يزدان عامريان و بهزاد وثوقي

  کنترل فرونشست دشت مشهد و نیشابور بر مبنای روش تجزیه و تحلیل تغییر انحنا با استفاده از میدان جا به جایی حاصل از مشاهدات GPS

Z-1390-9 دانلود

علوم زمین، دوره 20، ش 80 ۱۳۹۰

عليرضا عاشوري، محمودرضا مجيدي فرد و همکاران

  زیست چینه شناسی ردیف سنگ های ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال باختر نیشابور) بر مبنای زیای آمونیتی

Z-1391-1 دانلود

رخساره های رسوبی، دوره 5، ش1 ۱۳۹۱

داوود دهنوي، محمدحسين محمودي قرايي و همکاران

 اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور

Z-1391-2 دانلود

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (دانشگاه اصفهان)، دوره 28، ش 49 ۱۳۹۱

مژده فريداني، سيدناصر رييس السادات و همکاران

  تاثیر نوسان های سطح آب دریا بر گسترش آمونیت ها در نهشته های ژوراسیک میانی – بالایی شمال غرب نیشابور -رشته کوه بینالود

Z-1391-3 دانلود

علوم زمین، دوره 22، ش 85 ۱۳۹۱

فاطمه دباغي، كاظم سيدامامي و محمودرضا مجيدي فرد

 چینه شناسی زیستی و سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک میانی تا پسین در برش برمهان (شمال باختر نیشابور) با توجه به زیاهای آمونیتی

Z-1392-1 دانلود

مخاطرات محیطی،س2، ش 3 ۱۳۹۲

. . دکترصمد فتوحی و

مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردي: شمال نیشابور)

Z-1392-2 دانلود

ژئوشیمی، دوره 1، ش 3 ۱۳۹۲

 محمدابراهيم فاضل ولي پور و مرجان بخشي مزده

 زمین شیمی و سنگ شناسی بازالت های شمال شرق نیشابور، شمال شرق ایران

Z-1392-3 دانلود

زمین شناسی اقتصادی، دوره5، ش 2 ۱۳۹۲

 محسن عليخاني، غلامحسين شمعانيان و محمد جعفري

 کانی سازی و دگرسانی گرمابی سامانه رگه ای تجرود، جنوب نیشابور

Z-1392-4 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 21، ش 1 ۱۳۹۲

محمدحسن كريم پور و آزاده ملك زاده شفارودي

  ژئوشیمی رسوب های رودخانه ای، آب و بی هنجاری پرتوهای U و Th معدن فیروزه نیشابور و تاثیر زیست محیطی آن در زندگی روستاهای منطقه

Z-1393-1 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 22، ش1 ۱۳۹۳

منيره اسماعيلي، محمدحسن كريم پور و آزاده ملك زاده

سنگ نگاری، دگرسانی، کانی سازی و پی جویی های ژئوشیمیایی در منطقه شمال غرب ارغش نیشابور

Z-1393-2 دانلود

ژئوشیمی، دوره 3، ش 4 ۱۳۹۳

حبيب قره باغي و سيداحمد مظاهري

  بررسی سنگ زایی و محیط زمین ساختی- ماگمایی سنگ های آذرین منطقه شرق قاسم آباد دهنه، جنوب غرب نیشابور

Z-1393-3 دانلود

زمین شناسی ایران، دوره 8، ش 29 ۱۳۹۳

 فرزين قائمي و بهنام رحيمي

  سامانه راندگی ها در کوه های بینالود

Z-1393-4 دانلود

علوم زمین، دوره 24، ش 93 ۱۳۹۳

محسن علامه و شيرين سعادتي جعفرآبادي

  مطالعه داینوفلاژله ها و محیط دیرینه سازند دلیچای در بخش خاوری حوضه رسوبی بینالود

Z-1394-1 دانلود

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، ش17 ۱۳۹۴

آزاده ملک زاده شفارودي و محمد حسن کريم پور

کاني سازي و مطالعات سيالات درگير کانسار اکسيد آهن- آپاتيت خانلق، شمال شرقي ايران

Z-1394-2 دانلود

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ( جغرافیایی)، دوره 47، ش1 ۱۳۹۴

عادل سپهر و زهرا عبداله زاده

  تحلیل درجه مخاطره مخروط افکنه های بینالود جنوبی بر پایه مقبولیت شاخص های مورفوتکتونیک

Z-1395-1 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 24، ش1 ۱۳۹۵

آرزو زارعي، آزاده ملك زاده و محمدحسن كريم پور

 کانسار مگنتیت- آپاتیت خانلق، شمال غربی نیشابور: کانی شناسی، ساخت و بافت، دگرسانی و تعیین مدل

Z-1395-2 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 24، ش3 ۱۳۹۵

اعظم انتظاري، سيداحمد مظاهري و سعيد سعادت

 کانی شناسی و سنگ شناسی، سنگ های آتشفشانی گستره گل چشمه، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران

Z-1395-3 دانلود

علوم زمین، سال 25 ش 99 ۱۳۹۵

محسن خادمي و همکاران

  فرایندهای زمین ساخت- رسوب گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود

Z-1396-1 دانلود

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی سال پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۰) ۱۳۹۶

مریم جلینی، عادل سپهر، غلامرضا لشکری پور و علیرضا راشکی

بررسی همبستگی مورفومتری ترک های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور

Z-1396-2 دانلود

زمین شناسی ایران، دوره 11، ش  43 ۱۳۹۶

فاطمه نجمي، سيداحمد مظاهري و همکاران

زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی و مطالعات ژئوشیمیایی در معدن مس، منطقه گل چشمه، جنوب نیشابور

Z-1397-1 دانلود

زمین شناسی اقتصادی، دوره 10، ش 2 ۱۳۹۷

عليرضا غياثوند و همکاران

دگرسانی، کانی سازی، زمین شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال غرب نیشابور

Z-1398-1 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 27، ش 2 ۱۳۹۸

ابوالفضل جمشيدي پور و همکاران

سنگ نگاری و زمین شیمی عنصری دولومیت های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور

Z-1398-2 دانلود

پژوهش های دانش زمین، سال 10، ش 37 ۱۳۹۸

عذرا خسروي چنار و همکاران

  ژئوشیمی نهشته های کواترنری رودخانه کال شور بینالود

Z-1399-1 دانلود

علوم زمین، دوره29، شماره  115 ۱۳۹۹

 روژین حمیدی، محمدرضا قاسمی و محمد شیخ الاسلامی

  برش عرضی ترازمند دولت آباد-نیشابور در گستره بینالود

پژوهشگر گرامی خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا مقالاتی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
این فیلد را پر کنید
ایمیل
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تلفن همراه
این فیلد را پر کنید
پیشنهادات
این فیلد را پر کنید
نظرات تخصصی
این فیلد را پر کنید

بارگزاری فایل
فهرست