مقالات بخش محیط زیست

پایگاه مقالات بخش محیط زیست

پژوهشگر گرامی مقالات بخش محیط زیست منتخبی از مقالات مرتبط با موضوع نیشابورشناسی می باشند که تا حد امکان از درگاه های علمی و پژوهشی کشور گردآوری و تقدیم گردیده اند و چنانچه بهره مندی از برخی مقالات در درگاه های مختلف نیازمند پرداخت هزینه باشند، با پیشنهاد شما و ارسال حداقل 2 درخواست خریداری خواهد شد و در این پورتال با حداقل هزینه قابل دریافت خواهند بود بنابراین دانلود آنها در فروشگاه مقالات امکان پذیر می باشد.

با اشاره بر روی دانلود هر مقاله، فایل مقاله در یک پنجره جدید و در قالب پی دی اف ( PDF) باز خواهد شد و پس از آن قابل دریافت خواهد بود.

خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا مقالاتی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید که در این پورتال نیآمده است، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

شماره رکورد

نام نشریه سال نشر مولف/ مترجم

عنوان مقاله

MZ-1386-1 دانلود

پژوهش و سازندگی، دوره 20، ش 74 ۱۳۸۶

غلامرضا بخشي خانيكي، فاطمه مهدوي درواري و يونس عصري

 مطالعه فیتوسوسیولوژی دشت ملحه نیشابور

MZ-1386-2 دانلود

پژوهش و سازندگی، دوره 20، ش 75 ۱۳۸۶

حسن احمدي، محمد جعفري و همکاران

برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل WEPP مطالعه موردی در حوزه آبخیز باراریه نیشابور

درخواست خرید مقاله

مجله آبیاری و زهکشی ایران، دوره 1، ش 2 ۱۳۸۶

عزيزاله ايزدي، كامران داوري و همکاران

پیش بینی سطح ایستابی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

MZ-1386-4 دانلود

آب و فاضلاب، دوره 18، ش 63 ۱۳۸۶

نرگس صالح نيا، محمدعلي فلاحي و همکاران

بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تاثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور

MZ-1387-1 دانلود

تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 15، ش 1 ۱۳۸۷

هادي معماريان خليل آباد و علي اكبر صفدري

  منشایابی رسوبات بادی منطقه فدیشه نیشابور

MZ-1387-2 دانلود

حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، دوره 22، ش 2 ۱۳۸۷

مهدي حسيني و حسين صادقي نامقي

تنوع گونه ای خانواده سیرفیده (Diptera: Syrphidae) در بوم نظام های کشاورزی شهرستان نیشابور

MZ-1389-1 دانلود

زیست شناسی ایران، دوره 23، ش 2 ۱۳۸۹

هادي درودي، مسلم اكبري نيا و همکاران

  تاثیر برخی از عوامل فیزیوگرافیکی رویشگاهها روی خصوصیات رویشی سماق در دامنه های جنوبی رشته کوههای بینالود نیشابور

MZ-1389-2 دانلود

مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دوره 4، ش 10 ۱۳۸۹

احد توسلي، سيدحميدرضا صادقي و حميدرضا مرادي

شبیه سازی تغییرات درون رگباری ضریب روان آب با استفاده از مولفه های بارشی در حوزه آبخیز بار نیشابور

MZ-1390-1 دانلود

مجله آبیاری و زهکشی ایران، دوره 5، ش 2 ۱۳۹۰

 هادي دهقان، امين عليزاده و همکاران

بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

MZ-1390-2 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 19، ش 3 ۱۳۹۰

 فرشته قاسم زاده و آزاده ملك زاده شفارودي

 اثرهای زیست محیطی آرسنیک در منطقه چشمه زرد، جنوب غربی نیشابور، استان خراسان رضوی

MZ-1390-3 دانلود

مهندسی منابع آب، دوره 4، ش 9 ۱۳۹۰

محمد نادريان فر و حسين انصاري

  ارزیابی اثرات شدت- مدت خشکسالی ها در مقیاس زمانی گوناگون بر نوسان های سطح آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور

MZ-1390-4 دانلود

مجله پژوهش آب ایران، دوره 5، ش 9 ۱۳۹۰

عباس خاشعي، بيژن قهرمان و مهدي كوچك زاده

  ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی -مثال موردی: دشت نیشابور

MZ-1390-5 دانلود

مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، دوره 64، ش 3 ۱۳۹۰

مرتضي اكبري، سيدحمزه بديعي نامقي و احسان رعنايي

  ارزیابی خوارزمیک (الگوریتم) شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضعیت بیابان زایی -بررسی موردی: جنوب شهرستان نیشابور

MZ-1390-6 دانلود

فیزیک زمین و فضا، دوره 37، ش 4

۱۳۹۰

مرتضی فتاحی و همکاران

بررسی فعالیت گسل شمال نیشابور

MZ-1391-1 دانلود

پژوهش آب در کشاورزی، دوره 26، ش 2 ۱۳۹۱

سيدابوالقاسم حقايقي مقدم و مسعود فرزام نيا

  تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر شاخص های بهره وری آب، مطالعه موردی: دشت نیشابور

MZ-1391-2 دانلود

اکوسیستم های طبیعی ایران، دوره 2، ش 3 ۱۳۹۱

 مينا جعفري، مهدي وفاخواه، هيراد عبقري و احد توسلي

پیش بینی ضریب رواناب رگبار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور

MZ-1392-1 دانلود

مجله آبیاری و زهکشی ایران، دوره 7، ش 1 ۱۳۹۲

عباس خاشعي ، بيژن قهرمان و مهدي كوچك زاده

مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، ANFIS و رگرسیونی در برآورد سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور

MZ-1392-2 دانلود

محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، دوره 66، ش1 ۱۳۹۲

مريم كبيري هندي، افشين دانه كار و همکاران

کاربرد روش TOPSIS در شناسایی مناطق طبیعی حفاظتی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور

MZ-1392-3 دانلود

علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی)، دوره36، ش 4 ۱۳۹۲

آرش حسين سربازي و كاظم اسماعيلي

بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

MZ-1392-4 دانلود

بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دوره 21، ش 1 ۱۳۹۲

اكبر حسني نكو، عليرضا كريمي و همکاران

  کانی شناسی رس خاک های با مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، غرب

MZ-1392-5 دانلود

مجله آبیاری و زهکشی ایران، ش 2، جلد7 ۱۳۹۲

امين عليزاده، عزيزا… ايزدي و همکاران

برآورد تبخير-تعرق واقعي در مقياس سال – حوضه با استفاده از SWAT

MZ-1393-1 دانلود تحقیقات منابع آب ایران، دوره 10، ش 31 ۱۳۹۳ مسعود تابش، صادق بهبوديان و سهيلا بيگي پیش بینی بلندمدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

MZ-1393-2 دانلود

مجله آبیاری و زهکشی ایران، دوره 8، ش 4 ۱۳۹۳

حسين حسن پوردرويشي و حسين ابراهيمي

بررسی میزان تاثیر اثر برف در شبیه سازی رواناب در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز بار نیشابور)

MZ-1393-3 دانلود

مجله آبیاری و آب ایران، دوره 4، ش15 ۱۳۹۳

وحيد يزداني و حميد منصوريان

 پهنه بندی پتانسیل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کمی و کیفی آبخوان دشت نیشابور

MZ-1393-4 دانلود نشريه آبياري و زهكشي ايران، ش 1، جلد 8 ۱۳۹۳ آرش حسین سربازی و کاظم اسماعیلی

بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (موردی دشت نیشابور)

MZ-1395-1 دانلود

فصلنامه پژوهش در بهداشت محيط، س2، ش 4 ۱۳۹۵

 على اكبر محمدى و همکاران

اندازه گيرى آلودگى صوتى در مناطق پرتردد شهر نيشابور طى سه ماه اول سال 1394

MZ-1395-2 دانلود

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (اصفهان)، دوره 32، ش 62 ۱۳۹۵

حسام کاويان، محمد خانه باد و همکاران

بررسی تغییرات طولی اندازه ذرات و ترکیب رسوبات به طرف پایین دست رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور)

MZ-1395-3 دانلود

نشریه آب و خاك، جلد 30، ش 6 ۱۳۹۵

سید سجاد رضوي کهنمویی و همکاران

توسعه مدل شبه توزیعی براي برآورد بیلان ) (QDWB و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور

MZ-1395-4 دانلود

نشریه حفاظت منابع آب و خاك، سال 6، شماره 1 ۱۳۹۵

سعید امامی فر و همکاران

تحلیل عدم قطعیت مدل DWBبا استفاده از روش ) GLUEمطالعه: حوزههاي آبخیز اندرآب و فاروب رمان(

MZ-1396-1 دانلود

محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 70 ،ش 2 ۱۳۹۶

الهام جعفري، كاظم علي آبادي و همکاران

بررسي رابطه ساختار اكولوژيك شهر نيشابور و الگوي جزاير حرارتي با تأكيد بر رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين

MZ-1396-2 دانلود

مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دوره 11، ش 37 ۱۳۹۶

مرضيه سبحاني، سيدمحمد تاجبخش و هادي معماريان

       بررسی آماری روند رسوب معلق با استفاده از تحلیل سری های زمانی- مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور

MZ-1396-3 دانلود

محیط زیست طبیعی، دوره 70، ش 2 ۱۳۹۶

الهام جعفري، هادي سلطاني فرد و همکاران

بررسی رابطه ی ساختار اکولوژیک شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی با تأکید بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

MZ-1396-4 دانلود نشريه آبياري و زهكشي ايران، ش 2، جلد 11 ۱۳۹۶ علی میثاقی، حسین انصاری و عباس خاشعی بررسی تأثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم(حوضه آبریز نیشابور)

MZ-1397-1 دانلود

تحقیقات منابع آب ایران، دوره 14، ش 1 ۱۳۹۷

فرزانه نظريه،حسين انصاري و همکاران

برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

MZ-1397-2 دانلود

محیط شناسی، دوره 44، ش 3 ۱۳۹۷

مسعود تابش، صادق بهبوديان و رضا حيدرزاده

پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب با استفاده از توابع احتمالاتی (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

MZ-1397-3 دانلود

تحقیقات منابع آب ایران، دوره 14، ش 2 ۱۳۹۷

سعيد امامي فر، كامران داوري و همکاران

  ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه – مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور-

MZ-1397-4 دانلود

پژوهش های حفاظت آب و خاک، دوره 25، ش 1 ۱۳۹۷

هادي معماريان خليل آباد، محمد يوسفي و اميرحسين آقاخاني افشار

  شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز و بررسی تأثیر فعالیت های آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب حوضه – موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور-

MZ-1398-1 دانلود

مجله آبیاری و زهکشی ایران، دوره 13، ش 4 ۱۳۹۸

ناصر نيک نيا، حسين ترابي و حجت اله يونسي

 ارزیابی ردپای آب صنعت و کشاورزی در شرایط کمبود -مطالعه ی موردی: دشت نیشابور

MZ-1398-2 دانلود

مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره 11، ش 2 ۱۳۹۸

رضا لگزيان، امير سعدالدين و همکاران

  ارایه سناریوهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور و انتخاب بهترین گزینه ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

MZ-1398-3 دانلود

فصلنامه گياهان دارويي، دوره 2، ش 70 ۱۳۹۸

مروارید حسینی، محمد رحیم فروزه و حسین بارانی

شناسایی و بررسی اتنوبوتانی منتخبی از گیاهان دارویی شهرستان نیشابور(مطالعه موردی: مراتع زبرخان)

MZ-1399-1 دانلود

پژوهشهای روستائی، دوره 11، ش 2 ۱۳۹۹

معصومه ملانوروزی و سید هدایت اله نوری

ارزیابی توانمندی محیطی به‌منظور تعیین اراضی مستعد کشاورزی و مرتع‌داری در شهرستان نیشابور

MZ-1400-1 دانلود

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 52، ش 2 ۱۴۰۰

مریم تاجری مقدم، حسین راحلی، شاپور ظریفیان و مسعود یزدان پناه

کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریۀ داده‌بنیان (مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی)

MZ-1400-2 دانلود نشريه آبياري و زهكشي ايران، ش 1، جلد 15 ۱۴۰۰

   پریسان طاهریان و همکاران

مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور  MODFLOW  , MT3DMSتوسط کدهای

پژوهشگر گرامی خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا مقالاتی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
این فیلد را پر کنید
ایمیل
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تلفن همراه
این فیلد را پر کنید
پیشنهادات
این فیلد را پر کنید
نظرات تخصصی
این فیلد را پر کنید

بارگزاری فایل
فهرست