پایگاه مقالات نیشابور-جغرافیا

پایگاه مقالات بخش جغرافیا 

 

پژوهشگر گرامی مقالات بخش جغرافیا منتخبی از مقالات مرتبط با موضوع نیشابورشناسی می باشند که تا حد امکان از درگاه های علمی و پژوهشی کشور گردآوری و تقدیم گردیده اند و چنانچه بهره مندی از برخی مقالات در درگاه های مختلف نیازمند پرداخت هزینه باشند، با پیشنهاد شما و ارسال حداقل سه درخواست خریداری خواهد شد و در این پورتال با حداقل هزینه قابل دریافت خواهند بود بنابراین دانلود آنها در فروشگاه مقالات امکان پذیر می باشد.

با اشاره بر روی دانلود هر مقاله، فایل مقاله در یک پنجره جدید و در قالب پی دی اف ( PDF) باز خواهد شد و پس از آن قابل دریافت خواهد بود.

خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا مقالاتی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید که در این پورتال نیآمده است، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

 

شماره رکورد       نام نشریه                  سال نشر مولف/ مترجم      عنوان پژوهش                           
G-1361-1 -دانلود  آینده، س ۸، شماره ۸ ۱۳۶۱  ریچارد بولت مترجم: علی انوری

بازشناسی و جمعیت شناسی نیشابور قرون وسطایی

G-1367-1 -دانلود تحقیقات جغرافیایی، شماره ۸ ۱۳۶۷ سعدالله ولایتی منابع و مسایل آب زیرزمینی دشت نیشابور
G-1379-1 -دانلود تحقیقات جغرافیایی، ش ۵۹-۵۸ ۱۳۷۹  سعداله ولايتي

  مهمترین عوامل موثر بر تغییرات کیفی آبخان دشت نیشابور

مجله دانشکده ادبیات مشهد، دوره ۳۴، ش ۱۳۴-۱۳۵ ۱۳۸۰  حميدرضا شايان

بررسی تطبیقی عوامل محیطی موثر بر مهاجرت در سکونتگاههای روستایی نیشابور (در دو دهه ۶۵-۱۳۵۵ و ۷۵-۱۳۶۵)

G-1384-1 -دانلود

جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ۵

۱۳۸۴

خدیجه بوذرجمهری

شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تاکید بر تحلیل جنسیتی (نمونه شهرستان نیشابور)

G-1384-2 -دانلود جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ۴ ۱۳۸۴ ابوالفضل بهنیافر کاربری زمین و ناپایداری سطوح مخروطه افکنه ای در دامنه های جنوبی بینالود «نمونه مخروطه افکنه گرینه نیشابور»
G-1386-1 -دانلود مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره ۵۳ ۱۳۸۶

منوچهر فرج زاده اصل و آمنه بیگم حسینی

تحلیل بحران آب دشت نیشابور

G-1386-2 -دانلود

مدرس علوم انسانی، دوره ۱۱، ش ۵۰

۱۳۸۶

 منوچهر فرج زاده و رضا ميرزا بياتي

امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور با استفاده از GIS

G-1387-1 -دانلود  جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ۱۱ ۱۳۸۷

محمدرحیم رهنما و معصومه توانگر

بررسی تطبیقی حاشیه نشینی در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و گناباد

 

G-1388-1-دانلود  روستا و توسعه، شماره ۴ ۱۳۸۸ مرتضی توکلی، غریب فاضل نیا و علی اکبر گنجعلی

کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور

G-1388-2-دانلود

پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)، دوره ۴۱، ش۷۰ ۱۳۸۸ شفيعي الهه، سيداحمد علوي و نصير نادري ميقان   تکتونیک فعال در رشته کوه بینالود با تکیه بر بررسی های مورفوتکتونیکی
G-1388-3-دانلود فضای جغرافیایی، س ۹،  ش ۲۸ ۱۳۸۸ هادی قنبرزاده و ابوالفضل بهناینفر

پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش ها در ارتفاعات حوضه آبريز کال شور (شهرستان نيشابور)

G-1388-4 -دانلود  پژوهش زنان، شماره ۳ (پیاپی ۲۶) ۱۳۸۸ خدیجه بوذرجمهری و فریده نایب زاده ارزشیابی طرح تسهیلگران زن روستایی در ایجاد ارتباط دوسویه و افزایش مشارکت زنان روستایی در عرصه های مختلف توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور)

G-1389-2-دانلود

جغرافیا و توسعه ۱۳۸۹ شماره ۱۷ ۱۳۸۹ محمود ضیایی و سعید داغستانی

تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور

G-1390-1-دانلود

مهندسی آبیاری و آب ایران، دوره ۱، ش ۳

۱۳۹۰

محمد نادريان فر، حسين انصاري، علي نقي ضيائي و كامران داوري

بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف

G-1391-1-دانلود

 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، س۱۲، شماره ۲۷ ۱۳۹۱ خدیجه بوزرجمهری، حمید شایان و مجید حمزه ای بررسی اثرات اقتصادی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی پیرامون مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی خیام نیشابور

G-1391-2-دانلود

 جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ۱۹ ۱۳۹۱

 براتعلی خاکپور، زهرا خدابخشی، میر معظم ابراهیمی قوزلو

مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از  جی آی اس و روش ارزیابی چند معیاری ناحیه دو شهر نیشابور

G-1392-1-دانلود  مخاطرات محیط طبیعی س۲، شماره ۳ ۱۳۹۲  صمد فتوحی، هادی علی نیا، فاطمه فیروزی، جواد بخشی پور و زینب رخشانی

مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور)

G-1392-3-دانلود

پژوهش های روستایی دوره ۴، شماره ۲ (پیاپی ۱۴) ۱۳۹۲ محمدرضا رضوانی، حسین منصوریان، حسن احمدآبادی، فرشته احمدآبادی، شیوا پروایی و زهره دشت سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

G-1392-4-دانلود

 جغرافیا و توسعه ناحیه ای س۱۱، شماره ۲۱ ۱۳۹۲ خدیجه بوذرجمهری، حمید شایان، براتعلی خاکپور و علی طاهری

بررسی و تحلیل اثرات روستا- شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی(نمونه موردی: شهرستان نیشابور)

G-1392-5-دانلود

جغرافيــــا و برنامــــه ريــــزي محيطــــي، س۲۴، ش ۴۹ ۱۳۹۲ جمــال محمــدي و مهدی زنگنه

سنجش عوامل مؤثر بر ميزان اعتماد شهروندان به شهرداري؛ مورد مطالعه شهروندان شهر نيشابور

G-1392-6-دانلود

 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال اول، شماره ۲ ۱۳۹۲ سید هادی زرقانی، هادی اعظمی و رمضانعلی خلیلی زاده

تحلیل ملاحظات دفاعی – امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی)

G-1392-7-دانلود

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره۸، ش۲۴ ۱۳۹۲ كتايون علي زاده، محمدحسن هجرتي و محمد احمدآبادي

ررسی روابط متقابل شهر و روستا (نمونه موردی: روستاهای دهستان عشق آباد با شهر نیشابور)

G-1392-8-دانلود

 جغرافیا و مخاطرات محیطی، دوره۲، شماره ۶ ۱۳۹۲ ابوالقاسم اميراحمدي، مجيد ابراهيمي، محمدعلي زنگنه اسدي و  الهه اكبري

 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط

G-1393-1-دانلود

پژوهش و برنامه ریزی روستایی س۳، شماره ۶ ۱۳۹۳ علی شماعی، فرشته احمدآبادی و حسن احمدآبادی

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر سکونتگاﻩهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان نیشابور)

G-1393-2-دانلود

اقتصاد فضا و توسعه روستایی س۳، شماره ۳ (پیاپی ۹) ۱۳۹۳ مجید حمزه ای حمید شایان و خدیجه بوزرجمهری

ارزیابی اثرات اجتماعی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور

G-1393-3-دانلود

 پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره ۴۶، شماره ۱ (پیاپی۸۷) ۱۳۹۳ حسن افراخته، فرشته احمدآبادی و حسن احمدآبادی

بهره برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان عشق آباد، شهرستان نیشابور)

G-1393-4-دانلود

برنامه ریزی فضایی س۴، شماره ۴ (پیاپی ۱۵) ۱۳۹۳ جواد مکانیکی، نجمه سادات میرحسینی و محمود فال سلیمان

بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت در شرکت های تعاونی دامداری بر خانوارهای عضو: موردی بخش سرولایت شهرستان نیشابور

G-1393-5-دانلود

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی س۳، شماره ۱ (پیاپی ۹) ۱۳۹۳ اسدالله حجازی و ریحانه برومند تحلیلی بر ارزیابی علل فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه های کوهستانی مناطق نیمه خشک (مورد:حوضه آبریز فاروب رومان نیشابور)

G-1393-6-دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره ۲۵، شماره ۴ (پیاپی ۵۶) ۱۳۹۳ مجید ابراهیمی، محمود اللهیان، ابوالقاسم امیر احمدی و شهرام بهرامی

پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه (تئوری بیزین)(موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

G-1393-7-دانلود مدیریت شهری، دوره  ۱۳, شماره  ۳۵ ۱۳۹۳ عليرضا خواجه شاهكوهي، علي اكبر نجفي كاني و سميه شريفان

  بررسی سطح کیفیت زندگی در نواحی شهری؛ موردی: شهر نیشابور

G-1393-8-دانلود اولين همايش ملي توريسم و گردشگري سبز درايران ۱۳۹۳ ابوالفضل بهنیافر، الهام محمدی، ژیال کاللی مفدم و مهوش نداف

بررسي قابليت هاي توريسم شهرستان نيشابور با استفاده از مدل ارزيابي استراتژي swot

G-1393-9-دانلود

فضای جغرافیایی، دوره ۱۴، ش ۴۶ ۱۳۹۳ محمودرضا میرلطفی و معصومه ملانوروزی

تحلیل تاثیرات شهرک صنعتی خیام نیشابور بر کیفیت عینی زندگی روستاییان (موردی: روستاهای بخش زبرخان)

G-1393-10-دانلود

دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران ۱۳۹۳ بهروز سعیدان و حمید فتحی شوب

 بررسی علل گسیختگی زمین در دشت نیشابور و ارتباط آن با رمبندگی خاک

G-1394-1-دانلود

مجلّة پژوهش و برنامه ریزی روستایی،س۴، ش ۱۰ ۱۳۹۴  مریم هادی زاده، خدیجه بوزرجمهری، حمید شایان، محسن نوغانی و دخت بهمنی

ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

G-1394-2-دانلود

 تحقیقات جغرافیایی س ۳۰، شماره ۲ (پیاپی۱۱۷ )

۱۳۹۴

محمودرضا میرلطفی و معصومه ملانوروزی

تأثیرات شهرک صنعتی خیام بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان نیشابور

G-1394-3-دانلود جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره ۱۵ ۱۳۹۴ مرجان طاهری صفار، ناصر شاهنوشی فروشانی و لیلی ابوالحسنی

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور

G-1394-4-دانلود

 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره ۲۶، شماره ۳ (پیاپی ۵۹) ۱۳۹۴ سیما پورهاشمی، ابوالقاسم امیراحمدی و الهه اکبری

مدل سازی ارتباط بین مساحت و حجم زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه بقیع نیشابور

G-1394-5-دانلود

جغرافیا و توسعه فضای شهری سال دوم، شماره ۲ ۱۳۹۴ محمدرضا رضوانی، شیوا پروایی، زهره دشت و حسین منصوریان

سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

G-1394-6-دانلود

 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره ۲۶، شماره ۱ (پیاپی ۵۷) ۱۳۹۴ شیما حشمتی و سید علی المدرسی

مدل سازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سری های زمانی و تکنیک DINSAR

G-1394-8-دانلود

برنامه ریزی فضایی، س۵، شماره ۴ (پیاپی ۱۹) ۱۳۹۴ امیرمحمد علوی زاده، محمودرضا میرلطفی، معصومه ملانوروزی و نسیبه حسینی

ارزیابی تأثیر شبکه های مجازی اجتماعی بر بهبود عملکرد تولید کشاورزان (مطالعه موردی: بخش زبرخان شهرستان نیشابور)

G-1394-9-دانلود

جغرافیا و توسعه ناحیه ای، س۱۳، شماره ۲۴ ۱۳۹۴

محمدرضا رضوانی، علیرضا دربان آستانه و حسن احمدآبادی

تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی (مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در شهرستان نیشابور)

G-1394-10-دانلود

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره ۵، ش ۲۰ ۱۳۹۴  سياوش شايان، فاطمه زهرا هاشمي و دهستاني هديه

 ارزیابی ژئومورفوسایت های شهرستان نیشابور با استفاده از مدل پرییرا

G-1395-1-دانلود

جغرافیا، دوره ۱۴، ش ۵۱

۱۳۹۵

مسعود اويسي، محمد يزدي و منصور قرباني

  معدن کاری فیروزه نیشابور در ایران باستان

G-1395-2-دانلود

راهبردهای توسعه روستایی، دوره ۳، ش ۴

۱۳۹۵

مريم هادي زاده بزاز و بوزرجمهري خديجه

  بررسی نقش تعاونی های تولید روستایی در افزایش توانمندی فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور

G-1395-3-دانلود

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره ۶، شماره ۲۴

۱۳۹۵

جعفر رکنی، سید رضا حسین زاده، غلامرضا لشگری پور و سعد الله ولایتی

بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور

G-1395-4-دانلود فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان، س۱۰، ش۳ ۱۳۹۵ ابوالفضل مشکینی و محدثه معززبرابادی

 رتبه بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از نظر شاخص‌های توسعه یافتگی با استفاده از روش تحلیل عاملی

G-1395-5-دانلود فضای جغرافیایی، دوره ۱۶،  ش ۵۵ ۱۳۹۵ ابوالفضل بهنيافر، هادي قنبرزاده، جعفر ركني و محسن رضائي عارفي

  کاربرد ژئومورفومتری در روابط کمی مخروط افکنه های پلیوکواترنر با استفاده از آر اس  و کنترل صحرایی -موردی: پیشانی بینالود جنوبی

G-1395-6-دانلود پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، دوره  ۴ , شماره ۴ ۱۳۹۵ جواد جمال آبادي، محمدعلي زنگنه اسدي، زهرا فاتحي و مريم رباط سرپوشي

  بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگی های کمی شبکه های زهکشی -مطالعه موردی: حوضه های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته کوه بینالود-

G-1395-7-دانلود مجله آمایش جغرافیایی فضا، س ۶، ش ۲۰ ۱۳۹۵ الهه اکبري، محمدعلی زنگنه اسدي و ابراهیم تقوي مقدم پایش تغییرات کاربري اراضی با استفاده از روشهاي مختلف تئوري آموزش آماري منطقه نیشابور
   

G-1396-1-دانلود

جغرافیا و توسعه ناحیه ای، س۱۵، شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

۱۳۹۶

مهناز رهبری، ناصر شفیعی ثابت و زینب رضایی

تحلیل عوامل مؤثّر بر تنوّع بخشی اقتصاد غیرکشاورزی و اثرات آن بر پایداری سکونتگاه های روستایی(موردی: بخش سرولایت شهرستان نیشابور)

G-1396-2-دانلود

پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره۴۹، ش۱

۱۳۹۶

 حسن مطيعي، حسنعلي فرجي، مجتبي قديري معصوم و زهرا بخشي

تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه های روستایی منطقه سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود

G-1396-3-دانلود

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، دوره  ۶، شماره ۲

۱۳۹۶

محمدرضا نيكجو، ريحانه برومند، شهرام روستايي و ابوالقاسم اميراحمدي

  تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی -مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی-

G-1397-1-دانلود

پژوهش های جغرافیای سیاسی سال سوم ، شماره ۱۱

۱۳۹۷

حمدالله سجاسی قیداری، حمیده محمودی  و هوریه هوایی

تحلیل احساس امنیت مردم محلی در روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور

G-1397-2-دانلود

جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای سال هشتم، شماره ۲۶

۱۳۹۷

رستم صابری فر و احمد خادریان

پیش بینی ترافیک تولیدی از کاربری های شهری مورد شناسی: شهر نیشابور

G-1397-3-دانلود

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره ۹، شماره ۴

۱۳۹۷

قدیر صیامی، محمد گل محمدی و علی طالبی

بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (موردی شهر نیشابور)

G-1397-4-دانلود

 مخاطرات محیط طبیعی، دوره ۷ ، شماره ۱۷

۱۳۹۷

مصطفی یعقوب زاده، مهدی امیرآبادی زاده و سید حسام سیدکابلی

بررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور

G-1397-5-دانلود

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، س۱۸، شماره ۴۹

۱۳۹۷

حمدالله سجاسی قیداری، حمیده محمودی و هوریه هوایی

تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مطالعه موردی: دهستان فضل شهرستان نیشابور

G-1397-6-دانلود

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره ۱۳، ش ۴۳

۱۳۹۷

وحيد رياحي، نازنين نعيم آبادي و جوان فرهاد

مقایسه عملکرد مدیریت روستایی(شوراها) در روستاهای کوچک و بزرگ دهستان اردوغشن شهرستان نیشابور

G-1398-1-دانلود

 توسعه فضاهای پیراشهری سال اول، شماره ۲

۱۳۹۸

مرتضی توکلی و نازنین نعیم آبادی

خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور

G-1398-2-دانلود

پژوهش و برنامه ریزی شهری س۱۰، شماره ۳۸

۱۳۹۸

بهرام عامل، زهرا سادات سعیده زرآبادی و فریبرز دولت آبادی

واکاوی بسترهای ایجاد شهر خلاق در نواحی شهری نیشابور

G-1398-3-دانلود

اقتصاد فضا و توسعه روستایی س۸،  شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

۱۳۹۸

زهرا بخشی، حسن مطیعی لنگرودی، حسنعلی فرجی و مجتبی قدیری

تحلیل فضایی پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی (منطقه سبزوار- نیشابور)

G-1398-4-دانلود

توسعه فضاهای پیراشهری، سال اول، شماره ۲

۱۳۹۸

علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری و علی پیوند

نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور

G-1398-5-دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی، س ۲۳، شماره ۶۹

۱۳۹۸

حمدالله سجاسی قیداری و ریحانه سعادتی

عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر افزایش تعلق مکانی و ماندگاری جوانان در محیط های روستایی (مطالعه موردی: دهستان فضل شهرستان نیشابور)

G-1398-6-دانلود

جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامه جغرافیایی)، دوره۹، ش ۳۱

۱۳۹۸

ملانوروزي معصومه، سيداسکندرصيدايي و نسيبه حسيني

 بررسی نقش فعّالیّت زنان روستاهای دهستان اسحاق آباد شهرستان نیشابور در دستیابی به توسعه پایدار روستایی

G-1398-7-دانلود

پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره۸، شماره ۲۵

۱۳۹۸

علي اکبر عنابستاني و زهرا سليماني

  تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان نیشابور

G-1398-8-دانلود

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان، س۱۴، ش۲ ۱۳۹۸

محمد غفاری فرد، اسلام الدین رضایی و احمد هومان

سنجش عدالت فضایی شهرستان‌های استان‌های منطقه ۹ آمایش سرزمین (خراسان بزرگ) براساس شاخص‏های قانون استفاده متوازن کشور

G-1398-9-دانلود

نشریه مطالعات هنر اسلامی، سال ۱۶، ش ۳۶

۱۳۹۸

اسداله عربخانی، سيد محمد سيد ميرزايی و عليرضا كلدي

تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی (مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور)

G-1398-10-دانلود

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد ۶، ش ۲

۱۳۹۸

نسیبه حسینی  و وحید ریاحی

تحلیل شبکه ای جریانهای فضایی حاکم بین شهر و سکونتگاههای روستایی دهستان زبرخان نیشابور

G-1398-11-دانلود

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ۹، ش ۳۶

۱۳۹۸

رحمان زندی،مهدی زنگنه و  مهسا مقدم

ارزیابی، مدل سازی و پیش بینی توسعه ی شهری نیشابور با تأکید بر زلزله

   
   
G-1399-1-دانلود پژوهش های روستایی، دوره یازدهم، شماره ۲ (پیاپی ۴۲) ۱۳۹۹ معصومه ملانوروزی و سید هدایت الله نوری زمان آبادی ارزیابی توانمندی محیطی به منظور تعیین اراضی مستعد کشاورزی و مرتع داری در شهرستان نیشابور
G-1399-2-دانلود شهر پایدار، دوره ۳ ، شماره ۴ ۱۳۹۹ محمدعلی طالبی، محمدتقی رهنمایی و ریباز قربانی نژاد آسیب شناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر نیشابور
G-1399-3-دانلود جغرافیا و مطالعات محیطی، سال نهم ، شماره ۳۳ ۱۳۹۹  ابولقاسم امیراحمدی، لیلی گلی مختاری و مهناز ناعمی تبار بررسی آثار یخچالهای دوران کواترنر در ارتفاعات بینالود و تاثیر آن در توسعه مدنیت دشت نیشابور
G-1399-4-دانلود روستا و توسعه، سال ۲۳، شماره ۲ ۱۳۹۹ سمانه ایروانی، محمود دانشور کاخکی، محمد قربانی و علیرضا کرباسی بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی
G-1400-1-دانلود پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي، سال دهم، شماره ۱ ۱۴۰۰ مهناز ناعمی تبار، محمد علی زنگنه اسدی و مختار کرمی پهنه بندی و ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای عامل اطمینان، تراکم سطح و هیبریدی قضیه بیز(مطالعه موردی: حوضه بقیع ، نیشابور)
G-1400-2-دانلود جغرافیا و توسعه، شماره ۶۴ ۱۴۰۰ حسن محمودزاده و افسانه نقدبیشی مطالعه تطبیقی کارایی مدل توسعه شهری عامل مبنا و سلول های خودکار زنجیره مارکوف در شبیه سازی توسعه شهری نیشابور

پژوهشگر گرامی خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا مقالاتی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
این فیلد را پر کنید
ایمیل
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تلفن همراه
این فیلد را پر کنید
پیشنهادات
این فیلد را پر کنید
نظرات تخصصی
این فیلد را پر کنید

بارگزاری فایل
فهرست